Cookie- og privatlivspolitik på tingbjerghusene.dk

 
 

Cookiepolitik

 

 
 

Privatlivspolitik

Vi vil i denne privatlivspolitik oplyse dig om behandlingen af dine personoplysninger, ligesom vi vil oplyse dig om dine rettigheder efter persondataforordningen.

 

1. Dataansvarlig og dennes kontaktoplysninger

JULI Living DK ApS
c/o NREP A/S
Southamptongade 4
2150 Nordhavn
Danmark
Mail: privacy@nrep.com
Telefon: +45 3057 4523

 

2. Overblik over behandlingsaktiviteter

I dette afsnit vil vi forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, og til hvilke formål de behandles. Vi vil også redegøre for retsgrundlaget for behandlingen, ligesom vi vil beskrive, hvor længe vi behandler dine personoplysninger

Behandlingsaktivitet Personoplysninger Formål Retsgrundlag Opbevaringsperiode
Boligmatch Navn, kontaktoplysninger, ansøgning. Vi behandler dine data med det formål at udvælge købere. Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Dine data bliver slettet, når du anmoder om det.
Interesseliste Navn og kontaktoplysninger. Vi behandler dine data med det formål at informere dig om relevante nyheder. Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Dine data bliver opbevaret, indtil du trækker dit samtykke til at modtage markedsføring tilbage.
Fremvisning/Åbent hus Navn og kontaktoplysninger. Vi behandler dine data med det formål at fremvise boliger til dig. Samtykke fra dig som registreret, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Dine data bliver slettet, når du anmoder om det.
 3. Modtagelse af personoplysninger

Hovedparten af personoplysningerne modtager vi fra dig som registreret, men vi modtager også oplysninger fra kreditvurderingsbureauer.

 

4. Videregivelse af personoplysninger til databehandlere

Vi videregiver personoplysninger til vores databehandlere, der bistår os med administration af det løbende lejeforhold. Derudover har NREP A/S og deres databehandlere, herunder andre selskaber i NREP-koncernen, adgang til personoplysningerne.

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

 

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi beder dig orientere dig i skemaet i pkt. 2 for at få oplysning om de opbevaringsperioder, der er relevant i forhold til de forskellige typer af personoplysninger. Vi vurderer behovet for opbevaring af personoplysninger løbende.

 

6. Dine rettigheder

Når vi har registreret dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få urigtige oplysninger ændret
  • Ret til at modsætte dig behandlingen
  • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger (medvirkning for fremtiden)
  • Ret til at modtage de personoplysninger du har afgivet i et almindeligt maskinlæsbart format
  • Ret til i særlige tilfælde at få personoplysninger slettet, før tidspunktet for vores generelle sletning
  • Ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger

 

Din ret til at gøre indsigelse
Legitime interesser

Du har mulighed for at gøre indsigelse på baggrund af din specifikke situation, når vi behandler personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i art. 6(1)(f) i GDPR. Såfremt du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan retfærdiggøre behandlingen med interesser, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder eller friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig i forbindelse med en retssag.

Direkte markedsføring

Såfremt dine personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi behandler personoplysninger på baggrund af dit samtykke, så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Såfremt du tilbagekalder dit samtykke, så påvirker det ikke lovligheden af behandling, der går forud for tilbagekaldelsen.

Afslutningsvist har du ret til at klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om klageprocessen på https://www.datatilsynet.dk/.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 10. februar 2023.